Företagshälsovård

Har Ni hög sjukfrånvaro på grund av nack- och ryggproblem?

Vi kan hjälpa Ert företag att behandla arbetsrelaterade besvär som t ex musarm, värk och spänningar i nacke, axlar och rygg. I förebyggande syfte gör vi också individuella träningsprogram.

Kontakta gärna Ryggakuten för mer info om hur vi kan hjälpa Ert företag.