Kontakt Ryggakuten

Mats Källman Leg. Naprapat
Telefon 018-12 90 53
mats@ryggakutenuppsala.se

Per Eriksson Leg. Naprapat
Telefon 018-12 90 89
per@ryggakutenuppsala.se

Besöksadress:
Vaksalagatan 38, 753 31 Uppsala

Vi är patient- och ansvarsförsäkrade, legitimerade av Socialstyrelsen och utbildade vid Naprapathögskolan i Stockholm.